ภาพรางวัลโฆษณาไอเดียบรรเจิด

 

 

อันแรกเป็นโฆษณารณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ